Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

DAHUA

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500DP

1.070.000 đ

2.140.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500DP

Mã sp: HAC-HFW1500DP

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HDW1500EMP-A

975.000 đ

1.950.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HDW1500EMP-A

Mã sp: HAC-HDW1500EMP-A

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500TP-A

930.000 đ

1.860.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500TP-A

Mã sp: HAC-HFW1500TP-A

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500TLP-A

930.000 đ

1.860.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500TLP-A

Mã sp: HAC-HFW1500TLP-A

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500TLP

810.000 đ

1.620.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500TLP

Mã sp: HAC-HFW1500TLP

50%
Camera DAHUA HAC-HDW1500MP

850.000 đ

1.700.000 đ

Camera DAHUA HAC-HDW1500MP

Mã sp: HAC-HDW1500MP

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500SP

950.000 đ

1.900.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500SP

Mã sp: HAC-HFW1500SP

50%
Camera Fisheye DAHUA HAC-EW2401P

2.050.000 đ

4.100.000 đ

Camera Fisheye DAHUA HAC-EW2401P

Mã sp: HAC-EW2401P

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400TP-S2

700.000 đ

1.400.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400TP-S2

Mã sp: HAC-HFW1400TP-S2

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400DP-S2

1.001.000 đ

2.002.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400DP-S2

Mã sp: HAC-HFW1400DP-S2

45%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HDBW1400EP-S2

1.001.000 đ

1.820.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HDBW1400EP-S2

Mã sp: HAC-HDBW1400EP-S2

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1400EMP-S2

845.000 đ

1.690.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1400EMP-S2

Mã sp: HAC-HDW1400EMP-S2

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1400MP

700.000 đ

1.400.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1400MP

Mã sp: HAC-HDW1400MP

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400SP-S2

770.000 đ

1.540.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400SP-S2

Mã sp: HAC-HFW1400SP-S2

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HDW1400RP-S2

625.000 đ

1.250.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HDW1400RP-S2

Mã sp: HAC-HDW1400RP-S2

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1400RP

625.000 đ

1.250.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1400RP

Mã sp: HAC-HFW1400RP

50%
Camera Dome 4 in 1 DAHUA HAC-HDW1400EMP-A-S2

935.000 đ

1.870.000 đ

Camera Dome 4 in 1 DAHUA HAC-HDW1400EMP-A-S2

Mã sp: HAC-HDW1400EMP-A-S2

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400TLP-A-S2

845.000 đ

1.690.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400TLP-A-S2

Mã sp: HAC-HFW1400TLP-A-S2

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400TP-A-S2

770.000 đ

1.540.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400TP-A-S2

Mã sp: HAC-HFW1400TP-A-S2

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1239TP-A-LED

979.000 đ

1.958.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1239TP-A-LED

Mã sp: HAC-HDW1239TP-A-LED

50%
Camera HDCVI CDAHUA HAC-HDW1239TP-LED

891.000 đ

1.782.000 đ

Camera HDCVI CDAHUA HAC-HDW1239TP-LED

Mã sp: HAC-HDW1239TP-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1239TLP-A-LED

847.000 đ

1.694.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1239TLP-A-LED

Mã sp: HAC-HDW1239TLP-A-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1239TLP-LED

792.000 đ

1.584.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1239TLP-LED

Mã sp: HAC-HDW1239TLP-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1239TP-A-LED

979.000 đ

1.958.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1239TP-A-LED

Mã sp: HAC-HFW1239TP-A-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1239TP-LED

891.000 đ

1.782.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1239TP-LED

Mã sp: HAC-HFW1239TP-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED

1.045.000 đ

2.090.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED

Mã sp: HAC-HFW1239TLMP-A-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1239TLMP-LED

935.000 đ

1.870.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1239TLMP-LED

Mã sp: HAC-HFW1239TLMP-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

1.355.000 đ

2.710.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

Mã sp: HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1230DP

910.000 đ

1.820.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1230DP

Mã sp: HAC-HFW1230DP

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDBW1230EP

890.000 đ

1.780.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDBW1230EP

Mã sp: HAC-HDBW1230EP

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1230EMP-A

850.000 đ

1.700.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW1230EMP-A

Mã sp: HAC-HDW1230EMP-A

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1230TLP-A

850.000 đ

1.700.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW1230TLP-A

Mã sp: HAC-HFW1230TLP-A

BÃO GIÁ TỐT