Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

DAHUA

50%
Camera IP DAHUA DAS-BN2231S-S2

1.230.000 đ

2.460.000 đ

Camera IP DAHUA DAS-BN2231S-S2

Mã sp: DAS-BN2231S-S2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DAS-NVR5162-4K

5.310.000 đ

10.620.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DAS-NVR5162-4K

Mã sp: DAS-NVR5162-4K

46%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD42212T-HN

6.404.000 đ

11.970.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD42212T-HN

Mã sp: DH-SD42212T-HN

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE445XA-HNR

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE445XA-HNR

Mã sp: DH-SD6CE445XA-HNR

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49425XB-HNR

11.517.000 đ

23.034.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49425XB-HNR

Mã sp: DH-SD49425XB-HNR

50%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE230U-HNI

17.602.000 đ

35.204.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE230U-HNI

Mã sp: DH-SD6CE230U-HNI

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD5A225XA-HNR

11.567.000 đ

23.134.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD5A225XA-HNR

Mã sp: DH-SD5A225XA-HNR

46%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225U-HNI

11.530.000 đ

21.550.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225U-HNI

Mã sp: DH-SD6CE225U-HNI

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49225XA-HNR

8.801.000 đ

17.602.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49225XA-HNR

Mã sp: DH-SD49225XA-HNR

67%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD42C212I-HC

2.800.000 đ

8.600.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD42C212I-HC

Mã sp: DH-SD42C212I-HC

46%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD42212I-HC

4.607.000 đ

8.610.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD42212I-HC

Mã sp: DH-SD42212I-HC

39%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225I-HC

8.695.000 đ

14.490.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225I-HC

Mã sp: DH-SD6CE225I-HC

64%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE131I-HC

5.100.000 đ

14.490.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE131I-HC

Mã sp: DH-SD6CE131I-HC

46%
Camera Speed Dome DAHUA SD59225I-HC

7.373.000 đ

13.780.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA SD59225I-HC

Mã sp: SD59225I-HC

50%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD49225-HC-LA

6.791.500 đ

13.583.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD49225-HC-LA

Mã sp: Camera Speed Dome DAHUA DH-SD49225-HC-LA

46%
Camera Speed Dome IPDahua DH-SD29204UE-GN-W

4.585.000 đ

8.570.000 đ

Camera Speed Dome IPDahua DH-SD29204UE-GN-W

Mã sp: DH-SD29204UE-GN-W

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-PTZ1C203UE-GN-W

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-PTZ1C203UE-GN-W

Mã sp: DH-PTZ1C203UE-GN-W

50%
Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-SD3A200-GNP-W-PV

2.950.000 đ

5.900.000 đ

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-SD3A200-GNP-W-PV

Mã sp: DH-SD3A200-GNP-W-PV

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

1.881.000 đ

3.762.000 đ

Đầu ghi hình camera IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

Mã sp: NVR2116HS-4KS2

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

1.183.000 đ

2.366.000 đ

Đầu ghi hình camera IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

Mã sp: DH-NVR1104HS-S3/H

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

1.235.000 đ

2.470.000 đ

Đầu ghi hình camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

Mã sp: DHI-NVR1108HS-S3/H

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z5

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z5

Mã sp: DH-IPC-HFW8331EP-Z5

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z

Mã sp: DH-IPC-HFW8331EP-Z

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z5

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z5

Mã sp: DH-IPC-HFW8231EP-Z5

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z

Mã sp: DH-IPC-HFW8231EP-Z

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW4830EMP-AS

2.160.000 đ

4.320.000 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW4830EMP-AS

Mã sp: DH-IPC-HDW4830EMP-AS

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW4239RP-ASE

2.890.800 đ

5.781.600 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW4239RP-ASE

Mã sp: DH-IPC-HDBW4239RP-ASE

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4239TP-ASE

2.890.800 đ

5.781.600 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4239TP-ASE

Mã sp: DH-IPC-HFW4239TP-ASE

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4431TP-ASE

2.187.000 đ

4.374.000 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4431TP-ASE

Mã sp: DH-IPC-HFW4431TP-ASE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

Mã sp: DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE

2.025.000 đ

4.050.000 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE

Mã sp: DH-IPC-HFW4231EP-SE

50%
Camera IP 4G DAHUA DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

3.870.000 đ

7.740.000 đ

Camera IP 4G DAHUA DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

Mã sp: DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

BÃO GIÁ TỐT