Danh mục sản phẩm

Hỏi đáp

Sự khác nhau cơ bản giữa card DVR và đầu DVR độc lập?

Sự khác nhau cơ bản giữa card DVR và đầu DVR độc lập?
– Card DVR phải cắm vào máy tính và sử dụng các tài nguyên máy tính (cần cài đặt phần mềm cho card). Tất cả các card DVR đều có thể đưa hình ảnh lên mạng (quan sát từ xa)

– Đầu DVR hoạt động độc lập, không cần phải dùng đến máy tính riêng, có khả năng lưu trữ hình ảnh, và nhiều tính năng khác nữa. Đầu DVR có loại hỗ trợ đưa hình ảnh lên mạng có loại không hỗ trợ.Các tin khác