Danh mục sản phẩm

Hỏi đáp

Hướng dẫn cài đặt điện thoại không dây KX-TGB110/TGB112

HƯỚNG DẪN S DNG KX-TGB110/TGB112          

 1. Cài đặt ngày giờ cho máy.
  • Nhấn [Ξ]/OK, nhấn t hoặc u để chọn “ CLOCK/ALARM ”
  • Nhấn [Ξ]/OK
  • Màn hình hiển thị “DATE & TIME” g nhấn [Ξ]/OK
  • Nhập ngày tháng năm g nhấn [Ξ]/OK để xác nhận
  • Nhập giờ phút g nhấn [Ξ]/OK để xác nhận
 2. Cài đặt chức năng báo thức.
  • Nhấn [Ξ]/OK, nhấn t hoặc u để chọn “ CLOCK/ALARM ”
  • Nhấn [Ξ]/OK, nhấn t hoặc u để chọn “ SET ALARM ”
  • Nhấn [Ξ]/OK, nhấn t hoặc u để chọn “ON”
  • Nhấn phím [Ξ]/OK, vào giờ cần báo thức gNhấn [Ξ]/OK

III.     Nhớ số điện thoại vào máy con

1. Nhớ  số vào danh bạ

 • Nhấn [Ξ]/OK , vào “PHONEBOOK”
 • Nhấn [Ξ]/OK, nhấn u để chọn “ADD NEW”gNhấn [Ξ]/OK
 • Nhấn [Ξ]/OK, nhấn u để chọn “ENTER NAME”
 • Nhập tên cần lưu gNhấn [Ξ]/OK, màn hình hiển thị “ENTER NUMBER”
 • Nhập số cần lưu gNhấn [Ξ]/OK

2. Nhớ  số gọi nhanh:

 • Nhấn phím hình quyển sách để vào “PHONEBOOK”
 • Sử dụng t hoặc u để chọn “EDIT” gNhấn OK
 • Sử dụngt hoặc uđể chọn số cần lưu ở chế độ gọi nhanh (số 1 hoặc số 2) g Nhấn [Ξ]/OK
 • Nhập tên g nhấn phím OK
 • Nhập số g Nhấn OK

+> Thực hiện cuộc gọi bằng số nhớ nhanh:

 • Nhấn và giữ phím nhớ nhanh
 • Màn hình hiển thị tên người hoặc số điện thoại đã nhớ
 • Bạn bấm phím “ TALK “ để bắt đầu gọi

IV.     Cài đặt kiểu chuông

5 kiểu chuông để bạn lựa chọn

 • Nhấn phím [Ξ]/OK
 • Nhấn u đê chọn “ PERSONAL SET ” gNhấn [Ξ]/OK
 • Nhấn u đẻ chọn “HANDSET TONE” gNhấn [Ξ]/OK
 • Chọn “RING MELODY ” gNhấn [Ξ]/OK
 • Nhấn t hoặc u đến để chọn kiểu chuông.
 • Nhấn phím [Ξ]/OK để xác nhận
 • Máy có thể thay đổi âm lượng chuông (6 mức âm lượng chuông)

 • Nhấn phím [Ξ]/OK
 • Nhấn t hoặc u đê chọn “PERSONAL SET” gNhấn [Ξ]/OK
 • Nhấn u đê chọn “HANDSET TONE” gNhấn [Ξ]/OK
 • Nhấn thoặcuđê chọn “RINGER VOLUME” gNhấn [Ξ]/OK
 • Nhấn t hoặc u đến để chọn mức âm lượng chuông từ 1-5 hoặc “OFF” để tắt chuông.
 • Nhấn phím [Ξ]/OK để xác nhận
 • V. Trò chuyện giữa hai tay con (chỉ có ở KX-TGB112)

 • Bạn đang sử dụng tay con thứ nhất.
 • Bạn nhấn phím , tay con còn lại sẽ tự động đổ chuông
 • VI. Truyền cuộc gọi từ ngoài vào (chỉ có ở KX-TGB112)

  Cuộc gọi ra bên ngoài có thể chuyển sang số máy khác

 • Bạn đang nói chuyện với người bên ngoài bằng tay con 01
 • Bạn nhấn phím  g tay con còn lại sẽ tự động đổ chuông
 • Khi tay con còn lại trả lời, bạn nhấn  để hoàn tất việc truyền cuộc gọi
 •    Để tham gia đàm thoại 3 bên, khi tay con thứ 2 trả lời, bạn nhấn và giữ phím [Ξ]/OK để tham gia cuộc đàm thoại.
 •    Nhấn  để kết thúc cuộc gọi

VII.  Chức năng kết nối tay con với máy mẹ

1. Thao tác trên máy mẹ

 • Nhấn và giữ phím  trong 5 giây. Máy mẹ sẽ duy trì chế độ đăng ký trong 90 giây

2. Thao tác trên tay con

 • Nhấn [Ξ]/OK, nhấn t hoặc u để chọn “ ADVANCED SET “
 • Nhấn [Ξ]/OK , nhấn t hoặc u để chọn “ REGISTER “
 • Nhấn [Ξ]/OK, nhập mã Pin: 4 số 0 “ 0000 “, nhấn [Ξ]/OK
 • Khi nghe thấy tiếng beep thì bạn đã đăng nhập tay con thành công.
 • 3. Bỏ kết nối tay con và máy mẹ

 • Nhấn [Ξ]/OK, nhấn t hoặc u để chọn “ ADVANCED SET “
 • Nhấn [Ξ]/OK , nhấn t hoặc u để chọn “ UNREGISTER “
 • Nhấn [Ξ]/OK, nhập mã Pin: 4 số 0 “ 0000 “, nhấn [Ξ]/OK
 • Nhấn u để chọn tay con cần bỏ kết nối với máy mẹ. Khi nghe thấy tiếng beep thì bạn đã bỏ kết nối tay con thành công.


Các tin khác