Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng - Wifi - NAS

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 16TB ST16000NE000

15.170.000 đ

15.170.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 16TB ST16000NE000

Mã sp: ST16000NE000

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 14TB ST14000NE0008

13.550.000 đ

13.550.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 14TB ST14000NE0008

Mã sp: ST14000NE0008

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0007

11.350.000 đ

11.350.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0007

Mã sp: ST12000NE0007

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0004

9.860.000 đ

9.860.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0004

Mã sp: ST10000NE0004

0%
Ổ Cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 8TB ST8000NE0004

7.550.000 đ

7.550.000 đ

Ổ Cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 8TB ST8000NE0004

Mã sp: ST8000NE0004

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 6TB ST6000NE0023

5.720.000 đ

5.720.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 6TB ST6000NE0023

Mã sp: ST6000NE0023

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 4TB ST4000NE0025

4.250.000 đ

4.250.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 4TB ST4000NE0025

Mã sp: ST4000NE0025

0%
Ổ cứng HDD WD 10TB WD100EFAX (RED)

8.630.000 đ

8.630.000 đ

Ổ cứng HDD WD 10TB WD100EFAX (RED)

Mã sp: WD100EFAX (RED)

0%
Ổ cứng HDD WD 8TB WD80EFZX (RED)

6.980.000 đ

6.980.000 đ

Ổ cứng HDD WD 8TB WD80EFZX (RED)

Mã sp: WD80EFZX (RED)

0%
Ổ cứng HDD WD 6TB WD60EFRX (RED)

5.105.000 đ

5.105.000 đ

Ổ cứng HDD WD 6TB WD60EFRX (RED)

Mã sp: WD60EFRX (RED)

0%
Ổ cứng HDD WD 4TB WD40EFRX (RED)

3.250.000 đ

3.250.000 đ

Ổ cứng HDD WD 4TB WD40EFRX (RED)

Mã sp: WD40EFRX (RED)

0%
Ổ cứng HDD WD 3TB WD30EFRX (RED)

2.580.000 đ

2.580.000 đ

Ổ cứng HDD WD 3TB WD30EFRX (RED)

Mã sp: WD30EFRX (RED)

0%
Ổ cứng HDD WD 2TB WD20EFRX (RED)

2.080.000 đ

2.080.000 đ

Ổ cứng HDD WD 2TB WD20EFRX (RED)

Mã sp: WD20EFRX (RED)

0%
Ổ cứng NAS HDD WD 1TB WD10EFRX (RED)

1.580.000 đ

1.580.000 đ

Ổ cứng NAS HDD WD 1TB WD10EFRX (RED)

Mã sp: WD10EFRX (RED)

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 14TB ST14000VN0008

12.490.000 đ

12.490.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 14TB ST14000VN0008

Mã sp: ST14000VN0008

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 12TB ST12000VN0007

9.880.000 đ

9.880.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 12TB ST12000VN0007

Mã sp: ST12000VN0007

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 10TB ST10000VN0004

7.910.000 đ

7.910.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 10TB ST10000VN0004

Mã sp: ST10000VN0004

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN0022

6.100.000 đ

6.100.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN0022

Mã sp: ST8000VN0022

0%
Ổ Cứng HDD NAS Seagate IronWolf 6TB ST6000VN0041

4.640.000 đ

4.640.000 đ

Ổ Cứng HDD NAS Seagate IronWolf 6TB ST6000VN0041

Mã sp: ST6000VN0041

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 4TB ST4000VN008

2.840.000 đ

2.840.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 4TB ST4000VN008

Mã sp: ST4000VN008

0%
Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 3TB ST3000VN007

2.470.000 đ

2.470.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 3TB ST3000VN007

Mã sp: ST3000VN007

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 2TB ST2000VN004

2.020.000 đ

2.020.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 2TB ST2000VN004

Mã sp: ST2000VN004

0%
Ổ Cứng HDD Seagate IronWolf 1TB - ST1000VN002

1.410.000 đ

1.410.000 đ

Ổ Cứng HDD Seagate IronWolf 1TB - ST1000VN002

Mã sp: ST1000VN002

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS218+

8.749.800 đ

9.722.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS218+

Mã sp: DS218+

0%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1019+

18.350.000 đ

18.350.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1019+

Mã sp: DS1019+

0%
Bản quyền Camera Synology License X 8

7.900.000 đ

7.900.000 đ

Bản quyền Camera Synology License X 8

Mã sp: Bản quyền Camera Synology License X 8

0%
Bản quyền Camera Synology License X 4

4.460.000 đ

4.460.000 đ

Bản quyền Camera Synology License X 4

Mã sp: Bản quyền Camera Synology License X 4

20%
Virtual DSM License

3.350.000 đ

4.187.500 đ

Virtual DSM License

Mã sp: Virtual DSM License

0%
Bản quyền Camera Synology License X 1

1.210.000 đ

1.210.000 đ

Bản quyền Camera Synology License X 1

Mã sp: Bản quyền Camera Synology License X 1

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS918+

14.728.500 đ

16.365.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS918+

Mã sp: DS918+

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS718+

11.700.000 đ

13.000.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS718+

Mã sp: DS718+

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418play

13.200.000 đ

16.500.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418play

Mã sp: DS418play

BÃO GIÁ TỐT