Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình Analog KBVISION

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7232D5 5IN1 2.0MP

10.530.000 đ

17.550.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7232D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7232D5

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7216D5 5IN1 2.0MP

5.031.000 đ

8.385.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7216D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7216D5

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7116D5 5IN1 2.0MP

4.147.000 đ

6.912.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7116D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7116D5

39%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108D5 5IN1 2.0MP

2.639.000 đ

4.398.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7108D5

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 5IN1 2.0MP

1.807.000 đ

3.012.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7104D5

39%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TD5 5IN1 2.0MP

2.210.000 đ

3.683.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TD5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7108TD5

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 5IN1 2.0MP

1.482.000 đ

2.470.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7104TD5

BÃO GIÁ TỐT