Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera Analog KBVISION

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-2002C4 2.0MP

756.400 đ

1.261.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-2002C4 2.0MP

Mã sp: KX-2002C4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-2001C4 2.0MP

756.400 đ

1.261.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-2001C4 2.0MP

Mã sp: KX-2001C4

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-2012C4 2.0MP

706.800 đ

1.178.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-2012C4 2.0MP

Mã sp: KX-2012C4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-2011C4 2.0MP

719.200 đ

1.199.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-2011C4 2.0MP

Mã sp: KX-2011C4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISIONKX-1305C4 1.3MP

1.599.600 đ

2.666.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISIONKX-1305C4 1.3MP

Mã sp: KX-1305C4

39%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1303C4 1.3MP

917.600 đ

1.529.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1303C4 1.3MP

Mã sp: KX-1303C4

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1302C 1.3MP

669.600 đ

1.116.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1302C 1.3MP

Mã sp: KX-1302C

39%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1301C 1.3MP

694.400 đ

1.157.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1301C 1.3MP

Mã sp: KX-1301C

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1012S4 1.0MP

669.600 đ

1.116.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1012S4 1.0MP

Mã sp: KX-1012S4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1011S4 1.0MP

669.600 đ

1.116.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1011S4 1.0MP

Mã sp: KX-1011S4

39%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1002SX4 1.0MP

601.400 đ

1.002.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1002SX4 1.0MP

Mã sp: KX-1002SX4

39%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1001S4 1.0MP

601.400 đ

1.002.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1001S4 1.0MP

Mã sp: KX-1001S4

39%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1001C4 1.0MP

582.800 đ

971.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1001C4 1.0MP

Mã sp: KX-1001C4

39%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1002C4 1.0MP

582.800 đ

971.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1002C4 1.0MP

Mã sp: KX-1002C4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1003C4 1.0MP

477.400 đ

796.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1003C4 1.0MP

Mã sp: KX-1003C4

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1004C4 1.0MP

477.400 đ

796.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1004C4 1.0MP

Mã sp: KX-1004C4

BÃO GIÁ TỐT