Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

KBVISION

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7232D5 5IN1 2.0MP

10.530.000 đ

17.550.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7232D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7232D5

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7216D5 5IN1 2.0MP

5.031.000 đ

8.385.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7216D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7216D5

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7116D5 5IN1 2.0MP

4.147.000 đ

6.912.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7116D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7116D5

39%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108D5 5IN1 2.0MP

2.639.000 đ

4.398.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7108D5

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 5IN1 2.0MP

1.807.000 đ

3.012.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7104D5

39%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TD5 5IN1 2.0MP

2.210.000 đ

3.683.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TD5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7108TD5

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 5IN1 2.0MP

1.482.000 đ

2.470.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7104TD5

40%
Camera Thân IP WIFI KBVISION KX-1301WN 1.3MP

1.668.000 đ

2.780.000 đ

Camera Thân IP WIFI KBVISION KX-1301WN 1.3MP

Mã sp: KX-1301WN

40%
Camera Thân IP WIFI KBVISION KX-3001WN 3.0MP

1.980.000 đ

3.300.000 đ

Camera Thân IP WIFI KBVISION KX-3001WN 3.0MP

Mã sp: KX-3001WN

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-2002C4 2.0MP

756.400 đ

1.261.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-2002C4 2.0MP

Mã sp: KX-2002C4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-2001C4 2.0MP

756.400 đ

1.261.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-2001C4 2.0MP

Mã sp: KX-2001C4

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-2012C4 2.0MP

706.800 đ

1.178.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-2012C4 2.0MP

Mã sp: KX-2012C4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-2011C4 2.0MP

719.200 đ

1.199.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-2011C4 2.0MP

Mã sp: KX-2011C4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISIONKX-1305C4 1.3MP

1.599.600 đ

2.666.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISIONKX-1305C4 1.3MP

Mã sp: KX-1305C4

39%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1303C4 1.3MP

917.600 đ

1.529.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1303C4 1.3MP

Mã sp: KX-1303C4

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1302C 1.3MP

669.600 đ

1.116.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1302C 1.3MP

Mã sp: KX-1302C

39%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1301C 1.3MP

694.400 đ

1.157.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1301C 1.3MP

Mã sp: KX-1301C

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1012S4 1.0MP

669.600 đ

1.116.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1012S4 1.0MP

Mã sp: KX-1012S4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1011S4 1.0MP

669.600 đ

1.116.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1011S4 1.0MP

Mã sp: KX-1011S4

39%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1002SX4 1.0MP

601.400 đ

1.002.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1002SX4 1.0MP

Mã sp: KX-1002SX4

39%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1001S4 1.0MP

601.400 đ

1.002.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1001S4 1.0MP

Mã sp: KX-1001S4

39%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1001C4 1.0MP

582.800 đ

971.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1001C4 1.0MP

Mã sp: KX-1001C4

39%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1002C4 1.0MP

582.800 đ

971.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1002C4 1.0MP

Mã sp: KX-1002C4

40%
Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1003C4 1.0MP

477.400 đ

796.000 đ

Camera Thân HDCVI KBVISION KX-1003C4 1.0MP

Mã sp: KX-1003C4

40%
Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1004C4 1.0MP

477.400 đ

796.000 đ

Camera Dome HDCVI KBVISION KX-1004C4 1.0MP

Mã sp: KX-1004C4

40%
Camera IP WIFI ROBO KBVISION KX-H30PWN 3.0MP

2.580.000 đ

4.300.000 đ

Camera IP WIFI ROBO KBVISION KX-H30PWN 3.0MP

Mã sp: KX-H30PWN

40%
Camera IP WIFI ROBO KBVISION KX-H13PWN 1.3MP

2.268.000 đ

3.780.000 đ

Camera IP WIFI ROBO KBVISION KX-H13PWN 1.3MP

Mã sp: KX-H13PWN

40%
Camera IP WIFI ROBO KBVISION KX-H20PWN 2.0MP

2.388.000 đ

3.980.000 đ

Camera IP WIFI ROBO KBVISION KX-H20PWN 2.0MP

Mã sp: KX-H20PWN

40%
Camera IP WIFI ROBO KBVISION KX-H10PWN 1.0MP

1.788.000 đ

2.980.000 đ

Camera IP WIFI ROBO KBVISION KX-H10PWN 1.0MP

Mã sp: KX-H10PWN

40%
Camera HOME IP WIFI KBVISION KX-H30WN 3.0MP

1.500.000 đ

2.500.000 đ

Camera HOME IP WIFI KBVISION KX-H30WN 3.0MP

Mã sp: KX-H30WN

40%
Camera HOME IP WIFI KBVISION KX-H13WN 1.3MP

1.284.000 đ

2.140.000 đ

Camera HOME IP WIFI KBVISION KX-H13WN 1.3MP

Mã sp: KX-H13WN

40%
Camera Dome IP KBVISION KX-2404MNL 2.0MP

27.000.000 đ

45.000.000 đ

Camera Dome IP KBVISION KX-2404MNL 2.0MP

Mã sp: KX-2404MNL

BÃO GIÁ TỐT