Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

KBVISION

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L

950.000 đ

1.900.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L

Mã sp: KX-CF2203L

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2102L

800.000 đ

1.600.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2102L

Mã sp: KX-CF2102L

50%
Camera KBVISION KX-S2001C4

760.000 đ

1.520.000 đ

Camera KBVISION KX-S2001C4

Mã sp: KX-S2001C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2101S

900.000 đ

1.800.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2101S

Mã sp: KX-CF2101S

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2112CB4

360.000 đ

720.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2112CB4

Mã sp: KX-A2112CB4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-2100CB4

370.000 đ

740.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-2100CB4

Mã sp: KX-2100CB4

50%
Camera KBVISION KX-C2005C4

1.490.000 đ

2.980.000 đ

Camera KBVISION KX-C2005C4

Mã sp: KX-C2005C4

50%
Camera KBVISION KX-C2004CA

780.000 đ

1.560.000 đ

Camera KBVISION KX-C2004CA

Mã sp: KX-C2004CA

50%
Camera KBVISION KX-2003C4

850.000 đ

1.700.000 đ

Camera KBVISION KX-2003C4

Mã sp: KX-2003C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2004C4

720.000 đ

1.440.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2004C4

Mã sp: KX-C2004C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-2013S4

590.000 đ

1.180.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-2013S4

Mã sp: KX-2013S4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2121SA

750.000 đ

1.500.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2121SA

Mã sp: KX-C2121SA

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2121S4

570.000 đ

1.140.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2121S4

Mã sp: KX-C2121S4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2012S4

495.000 đ

990.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2012S4

Mã sp: KX-A2012S4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2011S4

510.000 đ

1.020.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2011S4

Mã sp: KX-A2011S4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-2013C4

490.000 đ

980.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-2013C4

Mã sp: KX-2013C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2011C4

460.000 đ

920.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2011C4

Mã sp: KX-A2011C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2111C4

395.000 đ

790.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2111C4

Mã sp: KX-A2111C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-2112C4

395.000 đ

790.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-2112C4

Mã sp: KX-2112C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-Y2021S4

640.000 đ

1.280.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-Y2021S4

Mã sp: KX-Y2021S4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-Y2002S4

610.000 đ

1.220.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-Y2002S4

Mã sp: KX-Y2002S4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-Y2002C4

530.000 đ

1.060.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-Y2002C4

Mã sp: KX-Y2002C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-Y2001C4

530.000 đ

1.060.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-Y2001C4

Mã sp: KX-Y2001C4

50%
Camera IP Wifi KBVISION KN-2003WN.PIR

1.720.000 đ

3.440.000 đ

Camera IP Wifi KBVISION KN-2003WN.PIR

Mã sp: KN-2003WN.PIR

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-4001WN

1.250.000 đ

2.500.000 đ

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-4001WN

Mã sp: KN-4001WN

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-2001WN

1.020.000 đ

2.040.000 đ

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-2001WN

Mã sp: KN-2001WN

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-4002WN

1.320.000 đ

2.640.000 đ

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-4002WN

Mã sp: KN-4002WN

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-2002WN

1.050.000 đ

2.100.000 đ

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-2002WN

Mã sp: KN-2002WN

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H22PW

950.000 đ

1.900.000 đ

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H22PW

Mã sp: KN-H22PW

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21PW

650.000 đ

1.300.000 đ

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21PW

Mã sp: KN-H21PW

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21W

550.000 đ

1.100.000 đ

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21W

Mã sp: KN-H21W

40%
Đầu ghi hình KBVISION KX-7232D5 5IN1 2.0MP

10.530.000 đ

17.550.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7232D5 5IN1 2.0MP

Mã sp: KX-7232D5

BÃO GIÁ TỐT