Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình Hikvision

35%
Đầu ghi thông minh AcuSense 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-K2/4S

6.883.500 đ

10.590.000 đ

Đầu ghi thông minh AcuSense 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-K2/4S

Mã sp: iDS-7208HUHI-K2/4S

35%
Đầu ghi thông minh AcuSense 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-K2/4S

4.680.000 đ

7.200.000 đ

Đầu ghi thông minh AcuSense 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-K2/4S

Mã sp: iDS-7204HUHI-K2/4S

35%
Đầu ghi thông minh AcuSense 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-K1/4S

6.168.500 đ

9.490.000 đ

Đầu ghi thông minh AcuSense 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-K1/4S

Mã sp: iDS-7208HUHI-K1/4S

35%
Đầu ghi thông minh AcuSense 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-K1/4S

4.127.500 đ

6.350.000 đ

Đầu ghi thông minh AcuSense 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-K1/4S

Mã sp: iDS-7204HUHI-K1/4S

35%
Đầu ghi hình 8 kênh 4in1 Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

6.883.500 đ

10.590.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh 4in1 Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

Mã sp: DS-7608HUHI-F2/N

-277%
Đầu ghi hình 4 kênh 4in1 Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

22.022.000 đ

5.840.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh 4in1 Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

Mã sp: DS-7604HUHI-F1/N

35%
Đầu ghi HDTVI 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2

7.540.000 đ

11.600.000 đ

Đầu ghi HDTVI 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Mã sp: DS-7232HGHI-K2

35%
Đầu ghi HDTVI 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2

6.383.000 đ

9.820.000 đ

Đầu ghi HDTVI 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Mã sp: DS-7224HGHI-K2

35%
Đầu ghi HDTVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2

3.471.000 đ

5.340.000 đ

Đầu ghi HDTVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2

Mã sp: DS-7216HGHI-K2

35%
Đầu ghi 16 kênh Turbo HD Hikvision DS-7216HGHI-F1/N

2.697.500 đ

4.150.000 đ

Đầu ghi 16 kênh Turbo HD Hikvision DS-7216HGHI-F1/N

Mã sp: DS-7216HGHI-F1/N

35%
Đầu ghi 8 kênh Turbo HD Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

1.599.000 đ

2.460.000 đ

Đầu ghi 8 kênh Turbo HD Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

Mã sp: DS-7208HGHI-F1/N

35%
Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1

1.267.500 đ

1.950.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1

Mã sp: DS-7204HGHI-F1

35%
Đầu ghi hình TURBO HD 3.0 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1

1.209.000 đ

1.860.000 đ

Đầu ghi hình TURBO HD 3.0 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1

Mã sp: DS-7104HGHI-F1

42%
ĐẦU GHI HÌNH IP 8 KÊNH HIKVISION

5.600.000 đ

9.720.000 đ

ĐẦU GHI HÌNH IP 8 KÊNH HIKVISION

Mã sp: DS-7608NI-K2/8P

BÃO GIÁ TỐT