Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera Analog Hikvision

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS có mic

1.033.600 đ

2.067.200 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS có mic

Mã sp: DS-2CE78H0T-IT3FS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS có mic

801.900 đ

1.603.800 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS có mic

Mã sp: DS-2CE76H0T-ITPFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS có mic

873.000 đ

1.746.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS có mic

Mã sp: DS-2CE76H0T-ITMFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS có mic

873.000 đ

1.746.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS có mic

Mã sp: DS-2CE16H0T-ITPFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS có mic

914.800 đ

1.829.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS có mic

Mã sp: DS-2CE16H0T-ITFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE12DFT-F có màu ban đêm

1.437.500 đ

2.875.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE12DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE12DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE72DFT-F có màu ban đêm

1.306.800 đ

2.613.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE72DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE72DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE10DFT-F có màu ban đêm

1.265.200 đ

2.530.400 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE10DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE10DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS có mic

706.900 đ

1.413.800 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS có mic

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS có mic

665.300 đ

1.330.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS có mic

Mã sp: DS-2CE76D0T-ITMFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF

641.500 đ

1.283.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITF

45%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF

594.000 đ

1.088.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITPF

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE56B2-IPF

415.800 đ

831.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE56B2-IPF

Mã sp: DS-2CE56B2-IPF

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16B2-IPF

415.800 đ

831.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16B2-IPF

Mã sp: DS-2CE16B2-IPF

35%
Camera PTZ HDTVI 2MP HIKVISION DS-2AE4215T-D3

6.487.000 đ

9.980.000 đ

Camera PTZ HDTVI 2MP HIKVISION DS-2AE4215T-D3

Mã sp: DS-2AE4215T-D3

35%
 Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE16D0T-VFIR3E

1.709.500 đ

2.630.000 đ

Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE16D0T-VFIR3E

Mã sp: DS-2CE16D0T-VFIR3E

35%
Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE56D0T-IT3E

1.053.000 đ

1.620.000 đ

Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE56D0T-IT3E

Mã sp: DS-2CE56D0T-IT3E

35%
Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE16D0T-IRE

955.500 đ

1.470.000 đ

Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE16D0T-IRE

Mã sp: DS-2CE16D0T-IRE

35%
Camera Turbo HD Hikvision DS-2CE56F1T-ITM

702.000 đ

1.080.000 đ

Camera Turbo HD Hikvision DS-2CE56F1T-ITM

Mã sp: DS-2CE56F1T-ITM

35%
 Camera Turbo HDTVI Hikvision DS-2CE16F1T-IT

754.000 đ

1.160.000 đ

Camera Turbo HDTVI Hikvision DS-2CE16F1T-IT

Mã sp: DS-2CE16F1T-IT

35%
Camera HDTVI Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH

4.420.000 đ

6.800.000 đ

Camera HDTVI Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH

Mã sp: DS-2CE16D9T-AIRAZH

35%
Camera HDTVI  HIKVISION DS-2CC12D9T

3.165.500 đ

4.870.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CC12D9T

Mã sp: DS-2CC12D9T

35%
Camera HDTVI Hikvision DS-2CE16H0T-IT5F

1.157.000 đ

1.780.000 đ

Camera HDTVI Hikvision DS-2CE16H0T-IT5F

Mã sp: DS-2CE16H0T-IT5F

50%
Camera HDTVI Dome HIKVISION DS-2CE56B2-IPF

378.000 đ

756.000 đ

Camera HDTVI Dome HIKVISION DS-2CE56B2-IPF

Mã sp: DS-2CE56B2-IPF

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16B2-IPF

378.000 đ

756.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16B2-IPF

Mã sp: DS-2CE16B2-IPF

40%
Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D7T-IT 2MP

1.395.000 đ

2.325.000 đ

Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D7T-IT 2MP

Mã sp: DS-2CE16D7T-IT

35%
Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-WL5 2MP

1.358.500 đ

2.090.000 đ

Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-WL5 2MP

Mã sp: DS-2CE16D0T-WL5

35%
Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-WL3 2MP

1.254.500 đ

1.930.000 đ

Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-WL3 2MP

Mã sp: DS-2CE16D0T-WL3

35%
Camera Dome HDTVI HIKVISION  DS-2CE56D0T-IT3 2MP

903.500 đ

1.390.000 đ

Camera Dome HDTVI HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3 2MP

Mã sp: DS-2CE56D0T-IT3

35%
Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5 2MP

1.105.000 đ

1.700.000 đ

Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5 2MP

Mã sp: DS-2CE16D0T-IT5

35%
Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3 2MP

955.500 đ

1.470.000 đ

Camera Thân HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3 2MP

Mã sp: DS-2CE16D0T-IT3

35%
Camera Dome HDTVI HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP 2MP

474.500 đ

730.000 đ

Camera Dome HDTVI HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP 2MP

Mã sp: DS-2CE56D0T-IRP

BÃO GIÁ TỐT