Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

HIKVISION

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS có mic

1.033.600 đ

2.067.200 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS có mic

Mã sp: DS-2CE78H0T-IT3FS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS có mic

801.900 đ

1.603.800 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS có mic

Mã sp: DS-2CE76H0T-ITPFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS có mic

873.000 đ

1.746.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS có mic

Mã sp: DS-2CE76H0T-ITMFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS có mic

873.000 đ

1.746.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS có mic

Mã sp: DS-2CE16H0T-ITPFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS có mic

914.800 đ

1.829.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS có mic

Mã sp: DS-2CE16H0T-ITFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE12DFT-F có màu ban đêm

1.437.500 đ

2.875.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE12DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE12DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE72DFT-F có màu ban đêm

1.306.800 đ

2.613.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE72DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE72DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE10DFT-F có màu ban đêm

1.265.200 đ

2.530.400 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE10DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE10DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS có mic

706.900 đ

1.413.800 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS có mic

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS có mic

665.300 đ

1.330.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS có mic

Mã sp: DS-2CE76D0T-ITMFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF

641.500 đ

1.283.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITF

45%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF

594.000 đ

1.088.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITPF

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE56B2-IPF

415.800 đ

831.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE56B2-IPF

Mã sp: DS-2CE56B2-IPF

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16B2-IPF

415.800 đ

831.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16B2-IPF

Mã sp: DS-2CE16B2-IPF

50%
Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CD2121G1-IDW1

1.743.500 đ

3.487.000 đ

Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CD2121G1-IDW1

Mã sp: DS-2CD2121G1-IDW1

50%
Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CV1021G0-IDW1

1.534.000 đ

3.068.000 đ

Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CV1021G0-IDW1

Mã sp: DS-2CV1021G0-IDW1

35%
Đầu ghi thông minh AcuSense 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-K2/4S

6.883.500 đ

10.590.000 đ

Đầu ghi thông minh AcuSense 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-K2/4S

Mã sp: iDS-7208HUHI-K2/4S

35%
Đầu ghi thông minh AcuSense 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-K2/4S

4.680.000 đ

7.200.000 đ

Đầu ghi thông minh AcuSense 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-K2/4S

Mã sp: iDS-7204HUHI-K2/4S

35%
Đầu ghi thông minh AcuSense 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-K1/4S

6.168.500 đ

9.490.000 đ

Đầu ghi thông minh AcuSense 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-K1/4S

Mã sp: iDS-7208HUHI-K1/4S

35%
Đầu ghi thông minh AcuSense 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-K1/4S

4.127.500 đ

6.350.000 đ

Đầu ghi thông minh AcuSense 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-K1/4S

Mã sp: iDS-7204HUHI-K1/4S

35%
Đầu ghi hình 8 kênh 4in1 Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

6.883.500 đ

10.590.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh 4in1 Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

Mã sp: DS-7608HUHI-F2/N

-277%
Đầu ghi hình 4 kênh 4in1 Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

22.022.000 đ

5.840.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh 4in1 Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

Mã sp: DS-7604HUHI-F1/N

35%
Đầu ghi HDTVI 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2

7.540.000 đ

11.600.000 đ

Đầu ghi HDTVI 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Mã sp: DS-7232HGHI-K2

35%
Đầu ghi HDTVI 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2

6.383.000 đ

9.820.000 đ

Đầu ghi HDTVI 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Mã sp: DS-7224HGHI-K2

35%
Đầu ghi HDTVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2

3.471.000 đ

5.340.000 đ

Đầu ghi HDTVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2

Mã sp: DS-7216HGHI-K2

35%
Đầu ghi 16 kênh Turbo HD Hikvision DS-7216HGHI-F1/N

2.697.500 đ

4.150.000 đ

Đầu ghi 16 kênh Turbo HD Hikvision DS-7216HGHI-F1/N

Mã sp: DS-7216HGHI-F1/N

35%
Đầu ghi 8 kênh Turbo HD Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

1.599.000 đ

2.460.000 đ

Đầu ghi 8 kênh Turbo HD Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

Mã sp: DS-7208HGHI-F1/N

35%
Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1

1.267.500 đ

1.950.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1

Mã sp: DS-7204HGHI-F1

35%
Đầu ghi hình TURBO HD 3.0 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1

1.209.000 đ

1.860.000 đ

Đầu ghi hình TURBO HD 3.0 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1

Mã sp: DS-7104HGHI-F1

35%
Camera PTZ HDTVI 2MP HIKVISION DS-2AE4215T-D3

6.487.000 đ

9.980.000 đ

Camera PTZ HDTVI 2MP HIKVISION DS-2AE4215T-D3

Mã sp: DS-2AE4215T-D3

35%
 Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE16D0T-VFIR3E

1.709.500 đ

2.630.000 đ

Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE16D0T-VFIR3E

Mã sp: DS-2CE16D0T-VFIR3E

35%
Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE56D0T-IT3E

1.053.000 đ

1.620.000 đ

Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE56D0T-IT3E

Mã sp: DS-2CE56D0T-IT3E

BÃO GIÁ TỐT