Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

DAHUA

50%
Camera Dome HDCVI DAHUA HAC-HDW1200EMP-A-S3 2.0MP

890.500 đ

1.781.000 đ

Camera Dome HDCVI DAHUA HAC-HDW1200EMP-A-S3 2.0MP

Mã sp: HAC-HDW1200EMP-A-S3

50%
Camera Dome HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HDW2231EMP 2.0MP

1.612.000 đ

3.224.000 đ

Camera Dome HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HDW2231EMP 2.0MP

Mã sp: HAC-HDW2231EMP

50%
Camera Thân HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HFW2231DP 2.0MP

1.755.000 đ

3.510.000 đ

Camera Thân HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HFW2231DP 2.0MP

Mã sp: HAC-HFW2231DP

50%
Camera Thân HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HFW2231EP 2.0MP

1.638.000 đ

3.276.000 đ

Camera Thân HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HFW2231EP 2.0MP

Mã sp: HAC-HFW2231EP

50%
Camera Dome HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HDW2231SP 2.0MP

1.376.000 đ

2.752.000 đ

Camera Dome HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HDW2231SP 2.0MP

Mã sp: HAC-HDW2231SP

50%
Camera Thân HDCVI Starlight DAHUA DH-HAC-HFW2231SP 2.0MP

1.488.000 đ

2.976.000 đ

Camera Thân HDCVI Starlight DAHUA DH-HAC-HFW2231SP 2.0MP

Mã sp: HAC-HFW2231SP

35%
Camera Giấu kín HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HUM3201BP 2.0MP

1.755.000 đ

2.700.000 đ

Camera Giấu kín HDCVI STARLIGHT DAHUA HAC-HUM3201BP 2.0MP

Mã sp: HAC-HUM3201BP

35%
Camera Dome HDCVI HAC-T1A21P 2.0MP

455.000 đ

700.000 đ

Camera Dome HDCVI HAC-T1A21P 2.0MP

Mã sp: HAC-T1A21P

35%
Camera Thân HDCVI HAC-B1A21P 2.0MP

455.000 đ

700.000 đ

Camera Thân HDCVI HAC-B1A21P 2.0MP

Mã sp: HAC-B1A21P

40%
Camera IP WIFI Dome DAHUA IPC-HDBW1320EP-W 3.0MP

1.965.600 đ

3.276.000 đ

Camera IP WIFI Dome DAHUA IPC-HDBW1320EP-W 3.0MP

Mã sp: IPC-HDBW1320EP-W

40%
Camera IP WIFI Dome DAHUA IPC-HDBW1120EP-W 1.3MP

1.764.000 đ

2.940.000 đ

Camera IP WIFI Dome DAHUA IPC-HDBW1120EP-W 1.3MP

Mã sp: IPC-HDBW1120EP-W

40%
Camera IP WIFI DAHUA IPC-HFW1320SP-W 3.0MP

1.965.600 đ

3.276.000 đ

Camera IP WIFI DAHUA IPC-HFW1320SP-W 3.0MP

Mã sp: IPC-HFW1320SP-W

40%
Camera IP WIFI DAHUA IPC-HFW1120SP-W 1.3MP

1.764.000 đ

2.940.000 đ

Camera IP WIFI DAHUA IPC-HFW1120SP-W 1.3MP

Mã sp: IPC-HFW1120SP-W

40%
Camera IP WIFI ROBO DAHUA DH-IPC-A15P 1.3MP

2.268.000 đ

3.780.000 đ

Camera IP WIFI ROBO DAHUA DH-IPC-A15P 1.3MP

Mã sp: DH-IPC-A15P

40%
Camera IP WIFI DAHUA DH-IPC-K15P 1.3MP

1.482.000 đ

2.470.000 đ

Camera IP WIFI DAHUA DH-IPC-K15P 1.3MP

Mã sp: DH-IPC-K15P

39%
Camera IP WIFI DAHUA DH-IPC-C15P 1.3MP

1.274.000 đ

2.123.000 đ

Camera IP WIFI DAHUA DH-IPC-C15P 1.3MP

Mã sp: DH-IPC-C15P

40%
Camera IP WIFI ROBO DAHUA DH-IPC-A22P 2.0MP

1.807.000 đ

3.012.000 đ

Camera IP WIFI ROBO DAHUA DH-IPC-A22P 2.0MP

Mã sp: DH-IPC-A122

40%
Camera IP WIFI ROBO DAHUA DH-IPC-A12P 1.0MP

1.438.800 đ

2.398.000 đ

Camera IP WIFI ROBO DAHUA DH-IPC-A12P 1.0MP

Mã sp: DH-IPC-A12P

40%
Camera IP WIFI DAHUA DH-IPC-C22P 2.0MP

1.428.000 đ

2.380.000 đ

Camera IP WIFI DAHUA DH-IPC-C22P 2.0MP

Mã sp: DH-IPC-C22P

40%
Camera IP WIFI DAHUA DH-IPC-C12P 1.0MP

1.120.000 đ

1.866.700 đ

Camera IP WIFI DAHUA DH-IPC-C12P 1.0MP

Mã sp: DH-IPC-C12P

40%
Camera IP WIFI DAHUA IPC-K35A 3.0MP

1.956.000 đ

3.260.000 đ

Camera IP WIFI DAHUA IPC-K35A 3.0MP

Mã sp: IPC-K35A

40%
Camera Giấu kín DAHUA IPC-HUM8231P 2.0MP

6.120.000 đ

10.200.000 đ

Camera Giấu kín DAHUA IPC-HUM8231P 2.0MP

Mã sp: IPC-HUM8231P

40%
Camera Giấu kín DAHUA IPC-HUM8101P 1.3MP

6.108.000 đ

10.180.000 đ

Camera Giấu kín DAHUA IPC-HUM8101P 1.3MP

Mã sp: IPC-HUM8101P

BÃO GIÁ TỐT